Специальная оценка условий труда

Otchet_o_provedenii_spetsialnoy_otsenki_usloviy_truda Perechen_rekomenduemykh_meropriatiy_po_uluchsheniyu_usloviy_truda Svodnaya_vedomost_rezultatov_provedenia_spetsialnoy_otsenki_usloviy_truda

Отчёт о проведении специальной оценки условий труда

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Отчёт о проведении СОУТ

Сводная ведомость проведения СОУТ

Сводная ведомость результатов проведения СОУТ